• Máy phủ mẫu/Bốc bay chân ...

  Thiết bị phủ mẫu Leica SCD050 (Hàng có sẵn)

 • Hệ thống phân tích khoáng ...

  MLA Express Hệ thống phân tích khoáng tự động để bàn MLA Express phân tích khoáng vật tự động với chi phí thấp, dễ sử dụng, là hệ thống ...

 • Khối phổ ion thứ cấp ...

  MiniSIMS là thiết bị có hiệu quả ưu việt trong phân tích bề mặt và cho chính xác thông tin các mẫu hữu cơ. Sự kết hợp với khối phổ ...

 • GC-TOF/GCxGC TOF

  Scientic Analysis Instruments cung cấp khối phổ thời gian bay TOF với chùm ion liên tục có khả năng thu thập hàng trăm phổ trong một ...

Mẫu cho kính hiển vi điện tử quét (SEM) bao gồm tất cả các loại vật liệu, hình dạng và kích cỡ khác nhau. Kỹ thuật chuẩn bị do đó phải được đặt ra để thực hiện được với tất cả sự khác nhau từ các mẫu hoàn hảo đến các mẫu phức tạ. Do đó rất khó để có một phương pháp chuẩn cho chuẩn bị mẫu thậm chí là phân loại phương pháp theo mẫu cũng rất khó khăn. Bài viết về chuẩn bị mẫu cho SEM dưới đây cũng chỉ là tổng hợp mang tính độc lập và cố gắng phân nhóm trong một phạm vi hẹp. Người sử dụng cần phát triển hoặc thay đổi để phù hợp nhất với mẫu của mình dựa trên các thử nghiệm thực tế.