+84 2438612612
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN DƯƠNG
info@adgroup.vn
Colorlib Template

Kính hiển vi hiệu năng cao

Hãng sản xuất: Aligned Genetics

Giá bán: Đang cập nhật

Liên hệ ngay Hệ thống Hình ảnh Nội dung Cao CELENA® X là một hệ thống hình ảnh tích hợp được thiết kế để thu nhận và phân tích hình ảnh nội dung cao, nhanh chóng. Các giao thức hình ảnh có thể tùy chỉnh, các mô-đun lấy nét tự động dựa trên hình ảnh và laser, và một giai đoạn XYZ có động cơ giúp đơn giản hóa việc chụp ảnh tấm tốt và quét trang trình bày. Phần mềm CELENA® X Cell Analyzer tích hợp xử lý hình ảnh và dữ liệu để phân tích định lượng. Các đường ống phân tích có thể được ghép lại với nhau và tái sử dụng để xác định các đối tượng tế bào hoặc dưới tế bào, xử lý hình ảnh để thu thập dữ liệu tối ưu và thực hiện các phép đo khác nhau. CELENA® X vừa linh hoạt lại vừa mạnh mẽ, với các vật kính và khối bộ lọc có thể hoán đổi cho nhau để đáp ứng nhiều loại ứng dụng hình ảnh tế bào sống và cố định.

The CELENA® X High Content Imaging System is an integrated imaging system designed for rapid, high content image acquisition and analysis. Customizable imaging protocols, image-based and laser autofocusing modules, and a motorized XYZ stage simplify well plate imaging and slide scanning. The integrated CELENA® X Cell Analyzer software processes images and data for quantitative analysis. Analysis pipelines can be put together and reused to identify cellular or subcellular objects, process images for optimal data collection, and make various measurements. The CELENA® X is as flexible as it is powerful, with interchangeable objectives and filter cubes to accommodate a wide range of fixed and live cell imaging applications.

SIMPLE HIGH CONTENT IMAGING FOR QUANTITATIVE IMAGE-BASED ANALYSIS

 • FULLY AUTOMATED PLATE AND SLIDE IMAGING
  FULLY AUTOMATED PLATE AND SLIDE IMAGING· Automated vessel handling and scanning · Motorized XYZ stage, filter cube stage, and objective turret
 • LASER AUTOFOCUS
  LASER AUTOFOCUS· Rapid and reproducible focusing · Minimized phototoxicity and photobleaching
 • LIVE CELL ASSAY SUPPORT
  LIVE CELL ASSAY SUPPORTOnstage incubation system for a variety of experiments in physiological and non-physiological conditions
 • FOUR IMAGING MODES
  FOUR IMAGING MODESFluorescence imaging in four channels, brightfield, color brightfield, and phase contrast imaging
 • POWERFUL, EASY-TO-USE USER INTERFACE
  POWERFUL, EASY-TO-USE USER INTERFACE· Simple setup of imaging protocols · Seamless integration of imaging and data analysis processes
 • CUSTOMIZABLE HIGH CONTENT ANALYSIS
  CUSTOMIZABLE HIGH CONTENT ANALYSIS· Create and customize image analysis projects · Quantitatively analyze multiple image-based phenotypes

CREATE YOUR OWN IMAGING AND ANALYSIS WORKFLOWS WITH THE CELENA® X

 • IMAGING
  · Raw images · Metadata
 • IMAGE ANALYSIS
  · Morphology of individual cells and organelles · Spatial distribution of targets · Multiple measurements per cell · Differentiation of multiple phenotypes
 • DATA ANALYSIS
  · Analyzed images · Result files · Graphs (coming soon)

ABUNDANT APPLICATIONS

The CELENA ® X Cell Analyzer software is incredibly powerful and its ability to batch process makes it ideal for high content analysis. The powerful and flexible software allows for the creation and customization of workflows that can be used for the simplest fixed cell assays to more complicated, time-lapse live cell assays.
 • Apoptosis
 • Autophagy
 • Cell cycle
 • Cell growth/proliferation
 • Cell morphology
 • Cell viability/toxicity
 • Co-localization
 • Confluency
 • Histology
 • Immunofluorescence
 • NF-κB translocation
 • Organoid/spheroid morphology


VERSATILE AND CUSTOMIZABLE FOR YOUR CELL IMAGING NEEDS

 • IconObjective Selection Guide

  Download our objective selection guide to see the Olympus objectives we recommend for the CELENA® X.

  Objective Selection Guide

 • IconLED Filter Cube Selection Guide

  Download our LED filter cube selection guide to find which filter cubes fit your needs the best

Sản phẩm liên quan