Chat ngay
+84 2438612612
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN DƯƠNG
info@adgroup.vn

Giải pháp mới nhất hiện nay: "Nghiên cứu cấu trúc 3D phức tạp của Protein bằng kính hiển vi điện tử lạnh"

Thứ ba, 16/05/2023

Ưu điểm của kính hiển vi điện tử lạnh

Kính hiển vi điện tử lạnh (cryo-EM) đang nhanh chóng trở thành phương pháp được lựa chọn cho các phòng thí nghiệm hóa sinh trên khắp thế giới, giúp đẩy nhanh quá trình nghiên cứu. Với cryo-EM, các chi tiết phân tử có thể được nhìn thấy ở các độ phân giải phù hợp về mặt sinh học, cung cấp thông tin chi tiết về chức năng protein và cơ chế bệnh tật, đồng thời tạo điều kiện thiết kế thuốc hiệu quả. Những tiến bộ gần đây trong thiết kế và tự động hóa thiết bị giúp cho Cryo-EM dễ sử dụng hơn và thậm chí ít tốn kém hơn. Với Cryo-EM, bạn có thể hiểu sâu hơn về các quá trình và lộ trình sinh học phức tạp. Mặc dù các nhà nghiên cứu sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để xác định cấu trúc protein, nhưng cryo-EM có thể cung cấp thông tin chi tiết về chức năng protein mà các phương pháp khác không thể làm được.

Các kỹ thuật nghiên cứu cấu trúc phân tử của protein

Các kỹ thuật phân tích cấu trúc sinh học

Bảng so sánh các kỹ thuật cryo-EM, X-ray crystallography, và NMR
 Cryo-EMX-ray crystallographyNMR
Loại mẫu
 • Các protein màng
 • Các phức hợp protein lớn
 • Ribosomes
 • Virus
 • Các đại phân tử khác
 • Mẫu đã được tinh thể hóa
 • Các protein hòa tan
 • Các Protein với trọng lượng phân tử nhỏ hơn 40-50 kDa
Ưu điểm
 • Quá trình chuẩn bị mẫu đơn giản
 • Chỉ yêu cầu 1 lượng mẫu nhỏ
 • Cấu trúc được quan sát ở trạng thái tự nhiên( native stage)
 • Xác định tốt cho dải rộng khối lượng phân tử
 • Dễ dàng dựng mô hình 3D của protein
 • Quan sát được cấu trúc 3D của protein trong dung dịch
Hạn chế gần đây
 • Cryo-TEM thích hợp hơn với các protein có khối lượng phân tử lớn hơn 100 kDa. Tuy nhiên, các protein có khối lượng nguyên tử nhỏ hơn tăng lên khi công nghệ được cải thiện nhanh chóng
 • Quá trình tinh thể hóa mẫu khó khăn và mất nhiều thời gian, từ vài tháng đến vài năm
 • Cấu trúc protein vững chắc được ưu tiên
 • Kết quả ở trạng thái tinh thể tĩnh
 • Nhiễu xạ ánh sáng có thể gây khó khăn cho quá trình đọc kết quả
 • Yêu cầu mẫu protein phải có độ tinh sạch cao
 • Các mô phỏng nhờ máy tính rất khó
 • Mẫu phải đồng vị
Lượng mẫu tối thiểuNanograms to microgramsMicrograms to milligramsMicrograms to milligrams


Số lượng cấu trúc PBS được phát hành mỗi năm
Kính hiển vi điện tử là kỹ thuật phát triển nhanh nhất, nhanh chóng trở thành phương pháp phổ biến thứ hai.
Để tìm hiểu kỹ hơn về quy trình Cryo-Em, xin mời truy cập vào website: https://www.thermofisher.com/vn/en/home/electron-microscopy/life-sciences/getting-started-in-cryo-em.html
Graph of number of released protein structures per year by electron microscopy, x-ray and NMR techniques