Chat ngay
+84 2438612612
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC KỸ THUẬT AN DƯƠNG
info@adgroup.vn
Colorlib Template

Hệ thống đọc vi đĩa huỳnh quang

Hãng sản xuất: Hidex Sense

Giá bán: Đang cập nhật

Liên hệ ngay

    Hidex Sense là h thng đc vi đĩa nh gn, hiu sut cao. Đu đc bao gm kim soát nhit đ, lc vi đĩa, chc năng linh hot cho các th nghim đng hc và mt s tính năng khác. Thư vin xét nghim toàn din đm bo nhn được tt c các nhãn và ng dng khác nhau.


Hidex Sense là h thng đc vi đĩa nh gn, hiu sut cao. Đu đc bao gm kim soát nhit đ, lc vi đĩa, chc năng linh hot cho các th nghim đng hc và mt s tính năng khác. Thư vin xét nghim toàn din đm bo nhn được tt c các nhãn và ng dng khác nhau.

    Giao din cng cho phép người dùng truy cp nhanh trên màn hình cng đi vi các xét nghim cn thiết. Phn mm tưu* rt d s dng và yêu cu đào to nhanh chóng(*đc lp vi Thang đo kh năng s dng h thng quc tế (SUS)

 Đc đim ca phn mm

·         Tính toán nng đ vi mt lot các phương pháp phù hp đường cong tiêu chun

·         Nhân rng s liu thng kê

·         T l hp th và tính toán tham chiếu

·         T l FRET và tính toán FP mP

·         Lưu tr và xut: tt c kết qu được lưu tr trong cơ s d liu phn mm và có th được xut sang Excel theo yêu cu ca người dùng hoc t đng sau khi chy

  Đc đim thiết b

  Máy đc ph hp th cc nhanh thu được bng máy quang ph CCD có đ nhy cao

   Quét trong chưđy mt giây trên toàn b ph mu hoàn chnh t UV đến IR -  lên đến 10 bước sóng riêng bit

  H thng la chn bước sóng bao trùm di ph huỳnh quang mà không nh hưởng đến đ nhy.

   H thng cung cp ti đa 32 b lc,chuyn đi t đng cho phép la chn cho vic thu nhn và phát x bc sóng huỳnh quang  nhiu di bước sóng khác nhau

  Tín hiu t đng tưu hóa background

  S dng ti đa cho đĩa đc 1536 giếng

  Điu khin được nhit đ bung mu t môi trường +2 đ C đến 65 đ C

   Có chế đ lc hòa trn mu.

   Có th nâng cp thêm tùy chn cung cp khí CO2/ O2

   Có th nâng cp h thng đưa mu t đng, cho phép làm nhiu mu trong thi gian ngn

   Có th nâng cp đ đo thêm tia phóng x (tia alpha…) 


   Download Brochure

  Download Sense CO2/O2 Control

Sản phẩm liên quan