Ứng dụng

 • Trang chủ / Ứng dụng
 • Thứ hai, 27/05/2013

  Xradia cung cấp một sự kết hợp tuyệt vời của tương phản và độ phân giải hình ảnh 3 chiều không phá hủy cho tất cả các loại khoa học vật liệu. Từ sợi carbon ...

  Thứ hai, 27/05/2013

  SIMS: Cực nhạy, độ phân giải khối cao, phạm vi hoạt động cao, giới hạn phát hiện thấp và thông lượng phân tích cao ... các thiết bị SIMS của CAMECA được ...

  Thứ hai, 27/05/2013

  Công nghiệp bán dẫn liên tục đổi mới với cấp độ ngày càng nhỏ hơn, nhanh hơn với năng lượng tiêu thụ thấp hơn. Công nghệ sử dụng XRM 3D được tập trung việc ...

  Thứ hai, 27/05/2013

  Danh mục sản phẩm Besi được thiết kế, phát triển và lắp ráp từ nhiều địa điểm ở châu Âu và Bắc Mỹ. Các thương hiệu chủ yếu của Besi bao gồm Datacon, ...