Ứng dụng

 • Trang chủ / Ứng dụng
 • Thứ tư, 29/05/2013

  Các mô sinh học cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự tương tác giữa các thành phần của hệ thống sinh học và làm thế nào những tương ...

  Thứ tư, 29/05/2013

  Kỹ thuật hình ảnh siêu cấu trúc  ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các đặc tính khắt khe của thiết kế vật liệu sinh học. Các ...

  Thứ tư, 29/05/2013

  NanoSIMS của CAMECA là hệ thống hiển vi ion duy nhất mở ra những triển vọng trong khoa học sự sống như:

  Thứ tư, 29/05/2013

  Đa dạng sinh học
  Nghiên cứu oligonucleotide
  Chẩn đoán bệnh