Sản phẩm

 • Trang chủ / Sản phẩm
 • Trống quay nuôi cấy ...

  Model: TC-7 và TC-8 Hãng sản xuất Eppendorrúnf New Brunswick-Mỹ

 • Máy quang phổ tử ngoại ...

  Model: V630 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Máy quang phổ UV-VIS ...

  Model: V650 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Máy quang phổ hồng ngoại ...

  Model: V670 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Quang phổ hồng ngoại ...

  Model: FT-IR 4000 series Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Kính hiển vi phổ hồng ...

  Model: IRT5000 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Quang phổ Raman

  Model: NRS-5000 series Hãng sản xuất: Jasco-Japan

 • Phân cực kế

  Model: P-2000 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Hệ thống sắc ký lỏng ...

  Model: LC-2000 Plus Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Tủ nuôi cấy giảm oxy

  Model: H45 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Máy đổ đĩa môi trường ...

  Model: WASP Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Máy phân tích độ hạt ...

  Với 3 nguồn laze Đo cấp hạt từ 0.01 đến 2800 micromet Bố trí các thuật toán cho các ứng dụng chuyên ngành Đo các mẫu ướt và khô ứng ...

 • Xem trang