Sản phẩm

 • Trang chủ / Sản phẩm
 • Tủ nuôi cấy kỵ khí và ...

  Model: VA500

 • Dòng kính Tecnai

  Giải pháp hiển vi đa năng. Bất kỳ kính TEM nào trong dòng kính Tecnai G2 đều cung cấp giải pháp hình ảnh và đa năng và được thông suốt ...

 • Tủ lạnh âm sâu VIP -86 ...

  Model: InnovaU101 Hãng sản xuất: Eppendorf/Mỹ

 • Kính hiển vi điện tử ...

  Kính hiển vi đa năng cho công nghiệp, nghiên cứu đặc điểm và các yêu cầu vi phân tích. Quanta – Tất cả trong một – Sẵn sàng cho hàng ...

 • Máy lắc tròn E Serie ...

  Model: E Series Hãng sản xuất: Eppendorf/Đức

 • Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc ...

  Model: Innova 43/43R Hãng sản xuất: Eppendorf New Brunswick Scientific-Mỹ

 • Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc ...

  Model: Innova 42/42R Hãng sản xuất: Eppendorf New Brunswick Scientific/Mỹ

 • Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc ...

  Model: Innova 40/40R Hãng sản xuất: Eppendorf-Mỹ

 • Máy lắc Innova 2000 ...

  Model: Innova 2000 series Hãng sản xuất: Eppendorf-Mỹ

 • Máy đổ môi trường tự ...

  Model: MP-1000 PourMatic Hãng sản xuất: Eppendorf New Brunswick Scientific/Mỹ

 • Tủ ấm lắc E24/Tủ ấm lắc ...

  Model: E24/E24R Hãng sản xuất: Eppendorf New Brunswick/Mỹ

 • Máy lắc loại to

  Model: Innova 5000 Hãng sản xuất: Eppendorf-Mỹ

 • Xem trang