Máy quang phổ hồng ngoại gần UV-VIS-NIR-V670

 • Trang chủ / Sản phẩm / Phòng thí nghiệm
 • Máy quang phổ hồng ngoại gần UV-VIS-NIR-V670

  Hệ quang học:

  Hệ đơn sắc

  Cách tử kép

  Detector kép

  Dải UV-VIS: cách tử phẳng 1200 dòng/mm

  Dải NIR: cách tử phẳng 300 dòng/mm

  Hệ quang học đơn sắc Czerny-Turner

  Loại 2 chùm tia

   

  Nguồn sáng:

  Đèn Deuterium với dải bước sóng: 190 nm – 350 nm

  Đèn Halogen với dải bước sóng: 330 nm – 2700 nm

  Nguồn sáng, bước sóng có thể thay đổi: người sử dụng có thể lựa chọn trong dải từ 330 nm – 350 nm

   

  Detector:

  Ống nhân quang PMT

  Detector PbS được làm lạnh bằng hiệu ứng Peltier

  Khả năng thay đổi Detector/Cách tử: sự thay đổi cách tử và detector được lựa chọn bởi người sử dụng trong dải bước sóng 750nm – 900nm

   

  Dải bước sóng:

  190 nm – 2700 nm

  Có thể lựa chọn dải từ 190nm – 3200 nm (optional)

   

  Độ chính xác bước sóng:

              ± 3 nm (sử dụng độ rộng khe 0.5nm; dải UV-VIS, nhiệt độ phòng ổn định)

              ± 1.5 nm (sử dụng độ rộng khe 2nm; dải NIR, nhiệt độ phòng ổn định)

  Độ lăp lại bước sóng:

                          ± 0.05 nm (độ rộng khe: 0.5 nm)

                          ± 0.2 nm (độ rộng khe: 2 nm)

  Tốc độ quét:

  10 – 4000 nm/phút

              (8000 nm/phút trong mode xem trước)

   

  Tốc độ xoay:

  12,000 nm/phút (dải UV-VIS)

              48,000 nm/phút (dải NIR)

   

  Độ rộng khe phổ:

  Đối với dải UV-VIS: 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10 nm

  Dải UV-VIS, mode ánh sáng lạc thấp: L2, L5, L10 nm

  Dải UV-VIS, mode micro-cell: M1, M2 nm

  Đối với dải NIR: 0.4, 0.8, 1, 2, 8, 20, 40 nm

  Dải NIR, mode ánh sáng lạc thấp: L8, L20, L40 nm

  Dải NIR, mode micro-cell: M4, M8 nm

  Dải đo sáng:  

  0 – 10000 %T

  -2 tới 4 Abs (dải UV-VIS)

  -2 tới 3 Abs (dải NIR)

   

  Độ chính xác đo sáng:

              ± 0.002 Abs (0 – 0.5 Abs)

              ± 0.003 Abs (0.5 – 1 Abs)

              ± 0.3 %T

              (kiểm tra với NIST SRM 930D)

  Độ lặp lại phép đo sáng:

              ± 0.001 Abs (0 – 0.5 Abs)

              ± 0.001 Abs (0.5 – 1 Abs)

  Ánh sáng lạc:

              1% (198 nm KCl 12 g/L dung dịch nước)

              0.005% (220 nm NaI 10 g/L dung dịch nước)

              0.005% (340 nm NaNO2 50 g/L dung dịch nước)

              0.005% (370 nm NaNO2 50 g/L dung dịch nước)

              (độ rộng khe: 1.2 nm, 10 mm cell)

              0.04% (1690 nm H2O, 10 mm cell)

  0.1% (1690 nm CH2Br2, 50 mm cell)

              (độ rộng khe: 1.8 nm, 10 mm cell)

  Độ ổn định đường quét:

              ±0.0003 Abs/giờ ( giá trị thu được lớn hơn 2 giờ sau khi bật nguồn sáng, ổn định nhiệt độ phòng, bước sóng: 250 nm, phản hồi: chậm; độ rộng khe phổ: 2nm)

  Độ phẳng đường quét:

                          ±0.0005 Abs/giờ ( giá trị thu được sau khi thiết bị hiệu chuẩn đường quét với sự thay đổi nhiệt độ <5oC; dải bước sóng: 200 – 850 nm; phản hồi: trung bình; độ rộng khe phổ: 2nm; tốc độ quét: 400 nm/phút; độ rộng khe phổ: 8nm cho dải bước sóng 850 – 2500 nm [dựa trên tiêu chuẩn JAIMA: JAIMAS-0001])

  Độ ồn RMS:

              0.00003 Abs ( 0 Abs; bước sóng: 500 nm; thời gian đo: 60 giây; phản hồi: trung bình; độ rộng khe: 2 nm)

  Công suất: 145 VA

  Kích thước: 460(L) x 602(W) x 270(H) mm

  Trọng lượng: 28 kg