Máy lắc loại to

Loại máy lắc to với khả năng lắc qui mô công nghiệp

Loại máy lắc 3 tầng

Tốc độ lắc: 25 – 350 vòng/phút

Quĩ đạo lắc: 5.08 cm

Khả năng lắp được 6 giá lắc có thể tháo rời dễ dàng

Kích thước giá lắc: 82.5 x x68 cm

Có khả năng lắc các loại bình từ 10ml – 6 lít

Hiển thị kỹ thuật số: tốc độ, điểm cài đặt, thời gian lắc và các cảnh báo

Kích thước (w x d x h): 157.5 x 96.5 x 135 cm

Trọng lượng: 640 kg