Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc có lạnh Innova 43/43R

 • Trang chủ / Sản phẩm / Phòng thí nghiệm
 • Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc có lạnh Innova 43/43R

  Tủ ấm lắc Innova 43 hoặc với khả năng làm lạnh (43R) dùng cho các ứng dụng cần tải lớn đến bình 6L.

  Tủ cung cấp kiểu có lạnh hoặc không lạnh

  Tốc độ lắc: 25 – 500 vòng/phút

  Nhiệt độ: Từ nhiệt độ môi trường -20 độC đến 80 độ C

  Khả năng lắc cho tất cả các loại bình có dung tích từ 10ml – 6L 

  Khả năng tải lớn nhất: 4 bình 6L

   

  Tính năng kỹ thuật chi tiết

  http://www.eppendorf.com/int/index.php?sitemap=2.3&pb=f34e05139472f203&action=products&contentid=1&catalognode=83388&productpage=3