FEI COMPANY

Trong công nghiệp bán dẫn, phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời và MEMS và nhà máy sản xuất thiết bị lưu trữ, người dùng có thể thu được dữ liệu nhanh hơn với các công cụ tích hợp phân tích cá hình ảnh tốt nhất, linh hoạt nhất. FEI cung cấp hình ảnh vượt trội, chuẩn bị mẫu nhanh hơn, chỉnh sửa mạch chính xác hơn và cuối cùng là phân tích. Kết quả xác nhận nhanh hơn và quá trình sản xuất có công suất cao hơn trong cả phát triển và kiểm soát.

Sự cần thiết phải áp dụng các công cụ và phương pháp mới cho việc tìm kiếm và phân tích cấu trúc và các khuyết tật là khẩn cấp, nhưng vẫn đảm bảo chính xác và tin cậy.

Các sản phẩm cao cấp, chất lượng với công nghệ từ FEI là tin cậy để hỗ trợ các công ty điện tử thúc đẩy nỗ lực của họ trong sản xuất đảm bảo nhu cầu của thị trường.

Các sản phẩm và ứng dụng:

SEM

TEM

DualBeam

FIB

  • XRADIA

    Công nghiệp bán dẫn liên tục đổi mới với cấp độ ngày càng nhỏ hơn, nhanh hơn với năng lượng tiêu thụ thấp hơn. Công nghệ sử dụng XRM ...