Thiết bị quét kem bán tự động

Khả năng quét trên khu vực in lớn

Điều khiển tốc độ lập trình cho cả sự di chuyển của chổi quét và tách kem

Hệ thống camera kép cho đồng chỉnh PCB nhanh

Kích thước khung kem

350 x 350mm to 736 x 500mm (SP600)

Diện tích in

Max.600mm x 400mm (SP600)

Kích thước bo mạch tối đa

Max.650mm x 410mm (SP600)

Dịch chuyển X,Y: +/-13mm

Dịch chuyển Z: 0-35mm