Hệ trộn cấp khí cho nuôi cấy kỵ khí nhanh

 

Giao diện điều khiển bằng màn hình cảm ứng

Hệ thống khí gas điều chỉnh tự động, nhanh dùng, hiệu suất cao dùng cho các ứng dụng nuôi cấy kỵ khí và vi hiếu khí

Điều kiện vi hiếu khí được tạo ra trong vòng 15 giây

Điều kiện kỵ khí được tạo ra trong khoảng 2 phút

Sử dụng 2 chu trính riêng biệt để tạo ra các điều kiện kỵ khí và vi hiếu khí

Hiển thị màn hình tinh thể lỏng: tình trạng kết nối với buồng/bình, chu trình kỵ khí/vi hiếu khí

Điều khiển các chu trình khí và bộ trộn khí bằng bộ điều khiển tích hợp bên trong

Xem tính năng kỹ thuật chi tiết: http://www.dwscientific.co.uk/whitley-jar-gassing-system/

Tải Brochure chi tiết tại đây