Tủ nuôi cấy kỵ khí A35

 

Buồng thao tác kỵ khí A35 cung cấp các điều kiện tuyệt vời cho xử lý, ủ ấm và kiểm tra các mẫu trong môi trường thiếu oxy

Được thiết kế đặc biệt cho các thao tác, nghiên cứu trong điều kiện yếm khí với hai nguồn cung cấp khí giúp làm việc một cách hiệu quả và kinh tế.

A35 được xây dựng cùng với buồng chuyển nhanh Airlock đảm bảo mẫu có thể được chuyển vào trong buồng thao tác nhanh nhất có thể

Panel điều khiển thông qua màn hình chạm, hiển thị mầu cho phép dễ sử dụng, và điều khiển các thông số như nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái của airlock

Một bình trộn hỗn hợp các khí 10% CO2, 10% H2 và 80% N2 được sử dụng để duy trì áp suất phòng và điều kiện kị khí

Nitrogen được dùng để phun rửa lỗ khí và măng sông, giúp tiết kiệm hỗn hợp kỵ khí. Nitrogen sẽ được tự động cung cấp vào buồng làm việc nếu như hỗn hợp kị khí hết và hệ thống sẽ tự động khôi phục về hỗn hợp kị khí khi xi lanh rỗng ược thay thế.

 

Xem tính năng kỹ thuật chi tiết: http://www.dwscientific.co.uk/whitley-a35-workstation/ 

Tải Brochure chi tiết