Tủ nuôi cấy kỵ khí và vi hiếu khí V1000


 • · Khả năng nuôi cấy 1000 đĩa petri
 • · Khay airlock dung tích 30 lít với khả năng chuyển tới 90 đĩa
  Ứng dụng để nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí và vi hiếu khí trong môi trường có thể điều chỉnh áp suất khí
 • · Buồng nuôi cấy yếm khí: dùng để thao tác mẫu mà không làm tổn hại đến môi trường bên trong hoặc các điều kiện mẫu trong vi khuẩn kỵ khí
 • · Buồng nuôi cấy kỵ khí: Sử dụng cho tất cả các ứng dụng của việc nuôi cấy tế bào, các ứng dụng sự giảm oxy và sự thiếu oxy
 • · Buồng được chế tạo từ tấm acrylic 6 mm - 10 mm, vừa đảm bảo tủ có kết cấu cứng-chắc chắn, vừa cho phép cửa sổ kính trong suốt, người dùng dễ dàng nhìn vào bên trong
 • · Buồng được thiết kế theo kiểu modun
 • · Loại khí nuôi cấy: 4 loại khí bao gồm ni tơ, cacbon dioxide, không khí và một hỗn hợp 10% hydro/90% nitơ: người sử dụng có thể cài đặt
 • · Các loại khí Hydro ( 0% – 9% ), cacbon dioxide ( 0% – 20% ) và Oxy ( 0% – 20% ) có thể được lựa chọn với mức độ an toàn và tỉ lệ khí thay đổi
 • · Điều khiển hỗn hợp khí nuôi cấy bằng bộ vi xử lý tích hợp bên trong máy
 • · Hiển thị màn hình tinh thể lỏng lớn: các thông số như lưu lượng của mỗi khí
 • · Hiên thị màn hình tinh thể lỏng bé: nhiệt độ cài đặt cho quá trình nuôi cấy
 • · Hiển thị đèn LED xác nhận khí đang được cấp vào buồng nuôi cấy. Đèn tắt khí dừng cấp khí

Xem tính năng kỹ thuật chi tiết: 

http://www.dwscientific.co.uk/whitley-1000-airlock/

 

Tải Brochure chi tiết