Tủ nuôi cấy kỵ khí và vi hiếu khí V500


 • · Ứng dụng để nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí và vi hiếu khí trong môi trường có thể điều chỉnh áp suất khí
 • · Buồng nuôi cấy yếm khí: dùng để thao tác mẫu mà không làm tổn hại đến môi trường bên trong hoặc các điều kiện mẫu trong vi khuẩn kỵ khí
 • · Buồng nuôi cấy kỵ khí: Sử dụng cho tất cả các ứng dụng của việc nuôi cấy tế bào, các ứng dụng sự giảm oxy và sự thiếu oxy
 • · Buồng được chế tạo từ tấm acrylic 6 mm - 10 mm, vừa đảm bảo tủ có kết cấu cứng-chắc chắn, vừa cho phép cửa sổ kính trong suốt, người dùng dễ dàng nhìn vào bên trong
 • · Buồng được thiết kế theo kiểu modun
 • · Loại khí nuôi cấy: 4 loại khí bao gồm ni tơ, cacbon dioxide, không khí và một hỗn hợp 10% hydro/90% nitơ: người sử dụng có thể cài đặt
 • · Các loại khí Hydro ( 0% – 9% ), cacbon dioxide ( 0% – 20% ) và Oxy ( 0% – 20% ) có thể được lựa chọn với mức độ an toàn và tỉ lệ khí thay đổi
 • · Điều khiển hỗn hợp khí nuôi cấy bằng bộ vi xử lý tích hợp bên trong máy
 • · Hiển thị màn hình tinh thể lỏng lớn: các thông số như lưu lượng của mỗi khí
 • · Hiên thị màn hình tinh thể lỏng bé: nhiệt độ cài đặt cho quá trình nuôi cấy
 • · Hiển thị đèn LED xác nhận khí đang được cấp vào buồng nuôi cấy. Đèn tắt khí dừng cấp khí

Tính năng kỹ thuật chi tiết: http://www.dwscientific.co.uk/whitley-mg500-tg-airlock/ 

Tải Brochure chi tiết