Máy lắc tròn E Series

 • Trang chủ / Sản phẩm / Phòng thí nghiệm
 • Máy lắc tròn E Series

  Máy lắc dùng cho các loại bình đến 2L

  Điều khiển kỹ thuật số

  Mô tơ lắc theo công nghệ UniCentric không dùng chổi than.

  Đặt thời gian lắc: từ  0.1 h đến 99.9 giờ có bắo bằng tín hiệu ánh sáng hoặc âm thanh.

  Có chế độ bắo động bằng âm thanh mỗi khi tốc độ lắc vượt quá chế độ thiết đặt 5 vòng/phút. Chế độ báo động âm thanh có thể tắt được.

  Tốc độ lắc: 50 - 400 vòng/phút

  Kiểu lắc: lắc vòng

  Điều khiển kỹ thuật số

  Hiển thị số LED cho tốc độ đặt, thời gian lắc.