ESEM trong công nghệ dệt may

 • Trang chủ / Công nghệ / Kính hiển vi môi trường
 • ESEM trong công nghệ dệt may

  Vật liệu dệt được thiết kế để tạo ra các vi cấu trúc của sản phẩm dệt may. Những đặc điểm cấu tạo của nó có ứng dụng rất rộng rãi. Hiểu được cấu trúc của nó có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nguyên liệu dệt cũng như liên quan đến thành phẩm. Bài báo này, chúng tôi tập trung vào ứng dụng của kính hiển vi điện tử quét môi trường (ESEM) để nghiên cứu đặc điểm bề mặt, giao diện và động học của vật liệu dệt. ESEM cho hình ảnh ở chân không thấp hơn nhiều so với các kính hiển vi điện tử quét thông thường, do đó nó cho phép quan sát được các mẫu không cần phủ vàng hay các bon. ESEM cũng được biết đến trong các quan sát vi động học nhờ thiết kế đặc biệt của buông mẫu cho phép quan sát được mẫu dưới các tác động của áp suất, nhiệt độ và rất nhiều loại khí, lỏng.

  ESEM còn có khả năng quan sát động học thậm chí bên trong cấu trúc, sự sắp xếp lại hoặc phá vỡ cấu trúc. Đó là các đặc điểm hết sức quan trọng trong nghiên cứu, phát triển vật liệu dệt. ESEM cung cấp các công cụ tốt nhất cho nghiên cứu vật liệu dệt.

  Tải bài viết

  • ESEM trong phân tích ...

   Tính thấm ướt của các phiến đá dầu như cát kết, đá vôi là đặc điểm xác định ...

  • Công nghệ ESEM

   Kính hiển vi điện tử môi trường - Gọi tắt là ESEM được phát triển vào giữa những năm 1980. ESEM ...