ESEM trong phân tích dầu khí

 • Trang chủ / Công nghệ / Kính hiển vi môi trường
 • ESEM trong phân tích dầu khí

  Một trong những mong muốn là khả năng phát hiện tính thấm ướt ở mức độ micron. Phương pháp sử dụng truyền thống là sử dụng kính hiển vi điện tử quét lạnh (cryo-SEM). Tuy nhiên, việc chuẩn bị mẫu là không đơn giản, và kết quả cuối cùng thường không được sáng tỏ và kỹ thuật này chỉ tin cậy khi dầu hay nước được giữ nguyên sự phân bố cũng như là sự cố định của cả hai chất lỏng bên trong mẫu. Công nghệ ESEM cho kết quả nhanh hơn, thí nghiệm mang tính liên tục cho tính thấm ướt tại các hạt nhỏ mức độ micron và dễ dàng sáng tỏ thông qua phép phân tích định tích của góc tiếp xúc động.


  Đặc điểm chính của kỹ thuật ESEM là cho phép quan sát được tính thấm ướt. Một bệ mẫu Peltier được cung cấp cùng với chân không ESEM và kết nối với một hệ thống tạo hơi nước cho phép điều chỉnh chính xác độ ẩm liên quan thông qua vi thao tác điều chỉnh nhiệt độ và áp suất. Đặc điểm này cho phép ngưng tụ được các giọt nước trên bề mặt và quan sát góc tiếp xúc động giữa các pha khoáng và giọt nước. Góc tiếp xúc động sẽ cho biết chính xác các thông tin về trạng thái ẩm. Góc tiếp xúc động cao sẽ chứng tỏ là dầu ẩm còn với góc thấp thì đó là nước ẩm

  Công nghệ ESEM có thể quan sát được tính thấm ướt của đá trầm tích ở cấp độ micron và xác định được sự biến đổi của nó giữa các pha khoáng như (quartz, feldspar, clays).

  Cùng với phân tích phổ tán xạ năng lượng EDX (thậm chí với các nguyên tố nhẹ), nó sẽ cho các định danh quan trọng các pha khoáng đang quan sát.

  Tải bài viết chi tiết

  • ESEM trong công nghệ ...

   Phương pháp mới trong nghiên cứu đặc điểm vật liệu dệt may sử dụng kính hiển vi điện tử quét môi ...

  • Công nghệ ESEM

   Kính hiển vi điện tử môi trường - Gọi tắt là ESEM được phát triển vào giữa những năm 1980. ESEM ...