• Tủ nuôi cấy kỵ khí A ...

  Model: A45 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Di truyền nông nghiệ ...

  MassARRAY - Hệ thống sàng lọc linh hoạt, hiệu quả cao trong di truyền nông nghiệp Mở rộng bộ gen và nghiên cứu trình tự thế hệ tiếp ...

 • Tủ nuôi cấy giảm oxy ...

  Model: H35 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Nghiên cứu dịch mã

  Sử dụng các hệ thống ® MassARRAY trong nghiên cứu dịch mã

 • Hệ trộn cấp khí cho nuôi ...

  Model: Whitley Jas Gassing System Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Bình nuôi cấy

  Model: Anaerobic Jar Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Xem trang