• Tủ nuôi cấy giảm oxy ...

  Model: H35 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Nghiên cứu dịch mã

  Sử dụng các hệ thống ® MassARRAY trong nghiên cứu dịch mã

 • Hệ trộn cấp khí cho nuôi ...

  Model: Whitley Jas Gassing System Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Bình nuôi cấy

  Model: Anaerobic Jar Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Xem trang