• Khối phổ đồng vị bền ...

  Nu PERSPECTIVE IRMS Perspective khối phổ đồng vị bền phân giải cao tiên tiến được thiết kế linh động, hiệu quả cao và tin cậy cả với ...

 • Khối phổ plasma cảm ứng ...

  Nu Instruments cung cấp hai dòng khối phổ cung từ ICP-MS phân giải cao single collector and multi-collector. Cả hai hệ thống đều có ...

 • Khối phổ Glow discha ...

  Nu Instruments giới thiệu thế hệ tiếp theo của khối phổ Glow Discharge. Nguồn ion được thiết kế với hiệu quả, độ tin cậy và tính ...

 • MALDI-TOF/TOF MALDI- ...

  Công nghệ MALDI là kỹ thuật phù hợp trong phân tích các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là các hợp chất không không ổn định, các cao phân ...

 • Sắc ký khí phân giải ...

  Nu Evolution là sắc ký khí khối phổ cung từ phân giải cao dùng để phân tích các chất khí hàm lượng siêu thấp. Nó có khả năng đo các ...

 • Khối phổ ion thứ cấp ...

  Là kỹ thuật vi phân tích nguyên tố và đồng vị bề mặt nhạy nhất

 • Khối phổ đồng vị khí ...

  NoblesseTM là khối phổ phân tích đồng vị khí hiếm. Noble được thiết kế dễ dàng sử dụng, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Công nghệ ...

 • GC-TOF/GCxGC TOF

  Scientic Analysis Instruments cung cấp khối phổ thời gian bay TOF với chùm ion liên tục có khả năng thu thập hàng trăm phổ trong một ...

 • Khối phổ ion thứ cấp ...

  MiniSIMS là thiết bị có hiệu quả ưu việt trong phân tích bề mặt và cho chính xác thông tin các mẫu hữu cơ. Sự kết hợp với khối phổ ...