• Khối phổ ion thứ cấp ...

    Là kỹ thuật vi phân tích nguyên tố và đồng vị bề mặt nhạy nhất

  • Khối phổ ion thứ cấp ...

    MiniSIMS là thiết bị có hiệu quả ưu việt trong phân tích bề mặt và cho chính xác thông tin các mẫu hữu cơ. Sự kết hợp với khối phổ ...