• Kính hiển vi đầu dò nguyên ...

    Kính hiển vi đầu dò nguyên tử (APT hoặc 3D Atom Probe) là thiết bị với kỹ thuật phân tích cùng khả năng mở rộng cho cả hình ảnh 3D ...