• Khối phổ plasma cảm ứng ...

    Nu Instruments cung cấp hai dòng khối phổ cung từ ICP-MS phân giải cao single collector and multi-collector. Cả hai hệ thống đều có ...

  • Khối phổ đồng vị khí ...

    NoblesseTM là khối phổ phân tích đồng vị khí hiếm. Noble được thiết kế dễ dàng sử dụng, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Công nghệ ...