• Hệ thống phân tích g ...

  Hệ thống phân tích MassARRAY 4 "Linh hoạt. Không giới hạn" Các MassARRAY đã được thiết kế phù hợp với các phòng thí nghiệm đáp ứng ...

 • Hệ thống chẩn đoán tiền ...

  Hệ thống MassARRAY có độ chính xác và độ nhạy phân tích cao cho nghiên cứu ung thư

 • Hệ thống phân tích đột ...

  IPLEX ® ADME PGX panel là một công cụ mạnh mẽ giúp các nhà nghiên cứu về kiểu gen và sàng lọc các biến thể di truyền có thể ảnh hưởng ...

 • Di truyền nông nghiệ ...

  MassARRAY - Hệ thống sàng lọc linh hoạt, hiệu quả cao trong di truyền nông nghiệp Mở rộng bộ gen và nghiên cứu trình tự thế hệ tiếp ...

 • Nghiên cứu dịch mã

  Sử dụng các hệ thống ® MassARRAY trong nghiên cứu dịch mã