Thiết bị kiểm tra thành phẩm và đóng gói

  • Trang chủ / Sản phẩm / Công nghiệp / Thiết bị kiểm tra thành phẩm và đóng gói
  • FEI COMPANY

    Trong công nghiệp bán dẫn, phòng thí nghiệm năng lượng mặt trời, MEMS và các nhà máy sản xuất thiết bị lưu trữ, người dùng có thể thu ...

  • CAMECA

    SIMS: Cực nhạy, độ phân giải khối cao, phạm vi hoạt động cao, giới hạn phát hiện thấp và thông lượng phân tích cao ... các thiết bị ...

  • XRADIA

    Công nghiệp bán dẫn liên tục đổi mới với cấp độ ngày càng nhỏ hơn, nhanh hơn với năng lượng tiêu thụ thấp hơn. Công nghệ sử dụng XRM ...