Hệ thống nuôi cấy vi sinh vật kỵ khí/Vi hiếu khí

 • Trang chủ / Sản phẩm / Y sinh học / Hệ thống nuôi cấy vi sinh vật kỵ khí/Vi hiếu khí
 • Tủ nuôi cấy giảm oxy

  Model: H45 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Máy đổ đĩa môi trường ...

  Model: WASP Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Tủ nuôi cấy kỵ khí D ...

  Model: DG250 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Tủ nuôi cấy kỵ khí và ...

  Model: VA500 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc Ứng dụng để nuôi cấy vi khuẩn kỵ khí và vi hiếu khí trong môi trường có ...

 • Tủ nuôi cấy kỵ khí và ...

  Model: VA1000 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Tủ nuôi cấy kỵ khí A ...

  Model: A35 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Tủ nuôi cấy kỵ khí A ...

  Model: A45 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Tủ nuôi cấy giảm oxy ...

  Model: H35 Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Hệ trộn cấp khí cho nuôi ...

  Model: Whitley Jas Gassing System Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc

 • Bình nuôi cấy

  Model: Anaerobic Jar Hãng sản xuất: Don Whitley Scientific/Anh Quốc