• Tủ lạnh âm sâu VIP -86 ...

  Model: Innova U101 Hãng sản xuất: Eppendorf/Mỹ

 • Tủ lạnh âm sâu VIP -86 ...

  Model: Innova U360 Hãng sản xuất: Eppendorf/Mỹ

 • Tủ lạnh âm sâu VIP -86 ...

  Model: Innova U535 Hãng sản xuất: Eppendorf/Mỹ

 • Tủ lạnh âm sâu VIP -86 ...

  Model: Innova U725 Manufacturer: Eppendorf/USA

 • Tủ lạnh âm sâu -86 độ, ...

  Model: Premium Series Hãng sản xuất: Eppendorf/Mỹ