• Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô ...

    Model: Galaxy R Series Hãng sản xuất: Eppendorf-Đức

  • Tủ ấm CO2 nuôi cấy mô ...

    Model: Galaxy S series Hãng sản xuất: Eppendorf/Mỹ

  • Tủ ấm lắc CO2

    Model: New Brunswick S41i Hãng sản xuất: Eppendorf/Mỹ