• Kính hiển vi điện tử ...

    Kính hiển vi đa năng cho công nghiệp, nghiên cứu đặc điểm và các yêu cầu vi phân tích. Quanta – Tất cả trong một – Sẵn sàng cho hàng ...

  • Nova NanoSEM 50

    Nova Nano SEM 450 là kính hiển vi phát xạ trường Schottky phân giải siêu cao ở cả điện thế cao hay thấp và là kính hiển vi SEM duy ...