• Dòng kính Tecnai

    Giải pháp hiển vi đa năng. Bất kỳ kính TEM nào trong dòng kính Tecnai G2 đều cung cấp giải pháp hình ảnh và đa năng và được thông suốt ...