Máy đếm tế bào huỳnh quang kép Luna-FLTM

 • Trang chủ / Sản phẩm / Y sinh học
 • Máy đếm tế bào huỳnh quang kép Luna-FLTM

  Được trang bị với bộ huỳnh quang kép và bộ tụ quang trường sáng. LUNA-FL là 1 thiết bị có khả năng tuyệt vời. Thiết bị vừa có khả năng đếm tế bào tự động, tế bào sinh trưởng và chuyển nạp gen phát sáng GFP một cách hiệu quả mà không bị giới hạn bởi chủng loại hoặc kích thước tế bào.

   

         Thông số kỹ thuật:

  -       Thể tích mẫu: 10 µL

  -       Thời gian đếm tế bào: 30 s

  -       Nồng độ tế bào: 5x104 x 1x107 cells/ mL

  -       Dải cỡ tế bào:

  + Có thể phát hiện được: 1-90 µm

  + Dải cỡ tế bào tối ưu: 5-60 µm

  -       Nguồn sáng: LED

  -       Nguồn sáng: 5 MP

  -       Màn hình LCD: 800 x 480 pixels

  -       Kích thước: 22 x 21 x 9 cm 

  Video: https://www.youtube.com/watch?v=jD22CcgbA5c