Máy phân tích độ hạt bằng laze

 • Trang chủ / Sản phẩm / Sản phẩm phân tích cấp hạt
 • Máy phân tích độ hạt bằng laze

  Với 3 nguồn laze

  Đo cấp hạt từ 0.01 đến 2800 micromet

  Bố trí các thuật toán cho các ứng dụng chuyên ngành

  Đo các mẫu ướt và khô

  ứng dụng: trong Công nghệ sinh học, Dược phẩm, Hóa chất, Công nghiệp nhuộm, Công nghiệp thực phẩm, Công nghiệp sản xuất xi măng, Nghiên cứu địa chất, Cao phân tử, Nghiên cứu khoa học nói chung.

  S3500:

   

  Dải đo từ 20 nm ( 0.02 micromet) – 2800 micromet

  1-2-3 nguồn laze

  trang bị đến 3 nguồn laze đỏ 780 nm

  Đo các mẫu khô và ướt

  Có sẵn các chế độ tính toán kết quả

   

  Bluewave

   

  Dải đo từ 10 nm ( 0.01 micromet) – 2800 micromet

  trang bị đến 1 nguồn laze đỏ 780 nm và 2 nguồn laze xanh 405 nm

  Đo các mẫu khô và ướt

  Có sẵn các chế độ tính toán kết quả

   

  TriBlue

    

  Dải đo từ 10 nm ( 0.01 micromet) – 700 micromet

  trang bị 3 nguồn laze xanh 405 nm

  Đo các mẫu ướt

  Có chức năng điều chỉnh độ chính xác và độ lặp lại.