• Kính hiển vi 2 mắt

  Model: CoreScope2 Hãng sản xuất: Ken a Vision - Mỹ

 • Kính hiển vi soi nổi

  Model: VisionScope 2 Hãng sản xuất: Ken a Vision - Mỹ

 • Máy lắc tròn E Serie ...

  Model: E Series Hãng sản xuất: Eppendorf/Đức

 • Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc ...

  Model: Innova 43/43R Hãng sản xuất: Eppendorf New Brunswick Scientific-Mỹ

 • Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc ...

  Model: Innova 42/42R Hãng sản xuất: Eppendorf New Brunswick Scientific/Mỹ

 • Tủ ấm lắc và Tủ ấm lắc ...

  Model: Innova 40/40R Hãng sản xuất: Eppendorf-Mỹ

 • Máy lắc Innova 2000 ...

  Model: Innova 2000 series Hãng sản xuất: Eppendorf-Mỹ

 • Tủ ấm lắc E24/Tủ ấm lắc ...

  Model: E24/E24R Hãng sản xuất: Eppendorf New Brunswick/Mỹ

 • Máy lắc loại to

  Model: Innova 5000 Hãng sản xuất: Eppendorf-Mỹ

 • Máy quang phổ tử ngoại ...

  Model: V630 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Máy quang phổ UV-VIS ...

  Model: V650 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Máy quang phổ hồng ngoại ...

  Model: V670 Hãng sản xuất: Jasco-Nhật Bản

 • Xem trang
  Phòng thí nghiệm
  Hàng có sẵn
 • Máy phủ mẫu/Bốc bay chân không

  Thiết bị phủ mẫu Leica SCD050 (Hàng có sẵn)

 • Kính hiển vi ion hội tụ (FIB)

  Tiết lộ khuyết tật dưới các bề mặt vật liệu và các thiết bị. Hệ thống chùm ion hội tụ (FIB) là công cụ ...

 • Dầu chân không

  Dầu cho bơm chân không Edwards Ultragrade 19 Oil Giá: liên hệ 04 62782595 (Công ty TNHH Thiết bị Khoa ...

 • Tecnai ™Spirit TEM

  Tecnai G2 đáp ứng những yêu cầu nghiêm ngặt trong ứng dụng khoa học tự nhiên và khoa học sự sống đối ...

 • Hỗ trợ trực tuyến