Khối phổ ion thứ cấp MINISIMS

MiniSIMS là thiết bị có hiệu quả ưu việt trong phân tích bề mặt và cho chính xác thông tin các mẫu hữu cơ. Sự kết hợp với khối phổ thời gian bay cho MINISIM hiệu quả ứng dụng trong nghiên cứu rất lớn.

Trong phân tích hình ảnh ở độ phân giải cao thì kính hiển vi điện tử như SEM và TEM chỉ cho hình ảnh các chất vô cơ. Sự trợ giúp của phổ tán xạ năng lượng cũng chỉ định tính, bán định lượng các nguyên tố kim loại. Ngược lại, trong phân tích hữu cơ thì chỉ cho ta kết quả của phổ mà không cho được hình ảnh.

MINISIMS kết nối khối phổ thời gian bay TOF hoặc khối phổ tứ cực (quadrupole) là thiết bị duy nhất hiện nay cho hình ảnh bề mặt của các mẫu hữu cơ cùng với phổ phân tích phân giải cao.

Khả năng phát hiện dễ dàng như các thành phần của một mẫu chưa biết giúp MiniSIMS là công cụ đặc biệt thích hợp với các ứng dụng nghiên cứu. Trong phân tích lỗi, phân tích tạp chất trong các hợp chất sạch, MINISIMS giúp xác định nguyên nhân chính xác của vấn đề.

Khối phổ MINISIMS có thể phân tích tất cả các nguyên tố và các chất hữu cơ cùng một lúc, cho hiệu quả cao hơn với các mẫu vật liệu.

Dữ liệu thu được chất lượng cao hơn, cùng với dải khối phổ rộng, MINISIMS cho thông tin chi tiết hơn cáu các vật liệu hữu cơ khi đối chiếu với thư viện phổ

MiniSIMS cũng có thể tách giao thoa các nguyên tố và chất hữu cơ giao thoa, tăng khả năng nhận biết rõ ràng với các giới hạn nhận biết thấp.

MiniSIMS alpha
MiniSIMS alpha là một thiết bị hiệu quả trong nghiên cứu hoặc quá trình tối ưu để phân tích nhanh chóng bề mặt hoặc phân tích lặp đi lặp lại của nhiều mẫu.

MiniSIMS alpha được thiết kế phân tích bề mặt, hình ảnh và độ sâu của mẫu. Một súng điện tử phụ trợ có thể được trang bị để mở rộng phân tích các mẫu cách điện. Cũng như các tính năng khác của MiniSIMS, tất cả đều hoạt động tự động và đơn giản.
Đối với các mẫu lớn hơn hoặc nhiều, bệ mẫu tăng cường  với 31 vị trí được lập trình hoặc một mẫu duy nhất có thể phù hợp với đường kính 100mm.

Các MiniSIMS alpha phân tích bởi một khối phổ tứ cực quadrupol với dải khối lượng 300 Da và độ phân giải khối đạt trên toàn dải khối phân tích.

MINISIMS TOF

MiniSIMS TOF là thiết bị có hiệu quả ưu việt trong phân tích bề mặt và cho chính xác thông tin các mẫu hữu cơ. Sự kết hợp với khối phổ thời gian bay cho MINISIM hiệu quả ứng dụng trong nghiên cứu rất lớn.

Trong phân tích hình ảnh ở độ phân giải cao thì kính hiển vi điện tử như SEM và TEM chỉ cho hình ảnh các chất vô cơ. Sự trợ giúp của phổ tán xạ năng lượng cũng chỉ định tính, bán định lượng các nguyên tố kim loại. Ngược lại, trong phân tích hữu cơ thì chỉ cho ta kết quả của phổ mà không cho được hình ảnh.

MINISIMS kết nối khối phổ thời gian bay TOF là thiết bị duy nhất hiện nay cho hình ảnh bề mặt của các mẫu hữu cơ cùng với phổ phân tích phân giải cao.

Khả năng phát hiện dễ dàng như các thành phần của một mẫu chưa biết giúp MiniSIMS TOF là công cụ đặc biệt thích hợp với các ứng dụng nghiên cứu. Trong phân tích lỗi, phân tích tạp chất trong các hợp chất sạch, MINISIMS giúp xác định nguyên nhân chính xác của vấn đề.
Khối phổ thời gian bay TOF có thể phân tích tất cả các nguyên tố và các chất hữu cơ cùng một lúc, cho hiệu quả cao hơn với các mẫu vật liệu.

Dữ liệu thu được chất lượng cao hơn, cùng với dải khối phổ rộng, MINISIMS cho thông tin chi tiết hơn cáu các vật liệu hữu cơ khi đối chiếu với thư viện phổ

MiniSIMS TOF cũng có thể tách giao thoa các nguyên tố và chất hữu cơ giao thoa, tăng khả năng nhận biết rõ ràng với các giới hạn nhận biết thấp.

Ứng dụng chính:

Cho thông tin bề mặt lớp

Xác định được tất cả các nguyên tố

Phân tích thành phần hữu cơ bề mặt

Phân tích với độ nhạy cao

Cho hình ảnh hóa học nhanh

Chụp ảnh độ sâu, chiều dày màng mỏng

Có thể để bàn hoặc di động

Hiệu quả kinh thế và dễ sử dụng