GC-TOF/GCxGC TOF

Scientic Analysis Instruments cung cấp khối phổ thời gian bay TOF với  chùm ion liên tục có khả năng thu thập hàng trăm phổ trong một giây.  Khối phổ thời gian bay của SAI (Kronus SA) được kết nối với máy sắc ký  khí của Agilent hoặc bất kỳ sắc ký khí nào khác.

SAI cung cấp giải pháp mạnh mẽ  GCxGC TOF trong các ứng dụng phân tích hợp chất có chứa hàng nghìn thành phần. Tại đây, GC tách các chất trong hai cột được tách biệt bởi một hệ thống mô đun. Kết quả sắc ký 2D của các peak với đầy đủ thông tin phổ khối được cung cấp với năng phân tích vượt trên tiêu chuẩn GC-TOF.

  • MALDI-TOF/TOF MALDI- ...

    Công nghệ MALDI là kỹ thuật phù hợp trong phân tích các hợp chất hữu cơ, đặc biệt là các hợp chất không không ổn định, các cao phân ...