Khối phổ Glow discharge

Nu Instruments giới thiệu thế hệ tiếp theo của khối phổ Glow Discharge.  Nguồn ion được thiết kế  với  hiệu quả, độ tin cậy và tính linh hoạt cao  nhất. Cung từ hội tụ kép , khối phổ độ phân giải là được dựa trên thành  công của Nu AttoM HR-ICP-MS cho phân tích nguyên tố chính xác.

Nu Astrum được thiết kế với tiêu chuẩn cao nhất trong phân tích chất rắn. Độ phân giải biến thiên liên tục được cải tiến linh hoạt trong khi hệ thống xử lý dữ liệu nhanh, phân tích nhiều mẫu liên tục. Thiết bị được xây dựng với độ ổn định cao, đơn giản và không đòi hỏi nhiều thời gian bảo hành.