Khối phổ đồng vị khí hiếm (Noble gas MS)

NoblesseTM là khối phổ phân tích đồng vị khí hiếm. Noble được thiết  kế dễ dàng sử dụng, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Công nghệ điều  chỉnh dải phân tán ion nhận biết sự thay đổi của các ion ngay lập tức.

Hệ thống có một dải rộng các đầu thu để lựa chọn. Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm 5 hệ thống Faraday, một hệ thống với 6 Faraday trên hai multiplier và một hệ thống với 6 Faraday trên 4 multiplier để tối ưu chức năng đo lường khí hiếm. Noblegas có khả năng phân tích với khối lượng mẫu tối thiểu, một hệ thống bơm hoàn toàn khô và khả năng hoạt động với hiệu quả gia nhiệt đến 300o C cho hiệu suất tối đa.

  • Khối phổ plasma cảm ứng ...

    Nu Instruments cung cấp hai dòng khối phổ cung từ ICP-MS phân giải cao single collector and multi-collector. Cả hai hệ thống đều có ...