Khối phổ plasma cảm ứng ICP-MS phân giải cao

Nu Instruments cung cấp hai dòng khối phổ cung từ ICP-MS phân giải  cao single collector and multi-collector. Cả hai hệ thống đều có thể kết  nối với các hệ thống chuẩn bị mẫu Laser Ablation của các nhà sản xuất  thứ ba trên thế giới.

Nu Plasma II

Nu Plasma II là khối phổ cảm ứng plasma Multi-collector loại cung từ cho các phân tích đồng vị có độ chính xác cao nhất của các nguyên tố hóa trọng trong bảng tuần hoàn

Loại khối phổ cung từ có hệ thống hội tụ ion kép kép theo cả hướng và tốc độ “Double focusing”. bởi chung từ và bộ phân tích tĩnh điện. Hệ thống quang ion có độ tán xạ đa dạng và được thu nhận bởi các multiple collector cố định. Công nghệ điều chỉnh độ mở chùm ion “Zoom optics” điều chỉnh để các ion đi chính xác vào trong chén Faraday. Chuỗi thu nhận ion với 16 chén Faraday. Dải động học: 55V (với trở khacsnh 1011Ohm)

Nu AttoM

Nu AttoM ® là phối phổ ICP-MS cung từ hội tụ kép cung cấp hiệu quả tốt nhất và độ tin cậy cao cùng với sự đa năng và dễ sử dụng, phân tích chính xác nguyên tố và phân tích tỷ lệ đồng vị.
Một hệ thống đầu thu đặc biệt của Nu AttoM ® tương ứng với dải động học rộng và khả năng quét tĩnh điện của nó có phạm vi rộng nhất trong cùng cấp độ (40%). Hơn nữa, độ phân giải biến thiên liên tục đồng nghĩa với độ phân giải đủ để tách các đồng đẳng với độ nhạy cao nhất.

  • Khối phổ đồng vị khí ...

    NoblesseTM là khối phổ phân tích đồng vị khí hiếm. Noble được thiết kế dễ dàng sử dụng, độ tin cậy và tính linh hoạt cao. Công nghệ ...