Khối phổ đồng vị bền PERSPECTIVE

Nu PERSPECTIVE IRMS Perspective khối phổ đồng vị bền phân giải  cao tiên tiến được thiết kế linh động, hiệu quả cao và tin cậy cả với  phần mềm điều khiển và phân tích. Thế hệ mới nhất của dòng máy này mang  rất nhiều đặc điểm mới đem lại hiệu quả cao nhất cho cả các nghiên cứu  thường xuyên cũng như chuyên sâu.

Sự kết hợp giữa phân tích hình học bộ phân tích mà đẵ được chứng minh trên thành công của khối phổ kế Ar-Ar và công nghệ điều chùm ion bằng thấu kính điện tử cho đã cho dải phân tán đương lượng CO2 lên đến 60cm và trở thành khổi phổ đồng vị bền có độ phân tán đương lượng lớn nhất hiện tại. Độ nhạy của nguồn ion hóa khi sử dụng công nghệ bơm mẫu dòng song song chính xác đến dưới 600 phân tử/ion (khi đo với CO2 tại số khối 44) ở 10kV