Sequenom Inc.
Thứ tư, 19/06/2013

www.sequenom.com

Sequenom, Inc  là nhả sản xuất thiết bị công nghệ tiên tiến phục vụ phát hiện, chẩn đoán và nghiên cứu lâm sàng, chẩn đoán phân tử lâm sàng. Ứng dụng bao gồm nghiên cứu sự giải mã, ung thư, di truyền nông nghiệp, và trong chẩn đoán cho rối loạn trước và khi sinh.

Công nghệ sử dụng một khối phổ và một gaiir trình tự DNA thế hệ thứ hai. Hệ thống MassARRAY sang chế bởi công ty là một khối phổ hiệu năng cao dựa trên hệ thống phân tích DNA cơ bản, có hiệu quả và tính chính xác cao với các vật liệu di truyền và các biến thể. Hệ thống cung cấp dữ liệu đáng tin cậy và cụ thể từ các mẫu sinh học và vật liệu di truyền mà chỉ tồn tại với hàm lượng vi lượng (vết).

TIN LIÊN QUAN