MALDI-TOF / TOF MALDI-TOF
Thứ tư, 05/06/2013

Hai kỹ thuật phổ biến nhất trong phân tích protein đều được cụ thể hóa với thiết bị khối phổ MALDI TOF và MALDI TOF-TOF của Scientific Analysis Instruments

Phương pháp vân tay Peptide

Lập bản đồ peptit

Phương pháp vân tay peptide là một kỹ thuật xác định protein trong đó MALDI MS có thể được sử dụng để đo khối lượng của các phân đoạn peptide phân giải từ protein. Sau đó các protein được xác định bằng cách kết hợp các khối lượng đo được của peptide tương ứng hoặc cơ sở dữ liệu của trình tự nucleotide.

Phương pháp vân tay peptide sử dụng tốt cho các phân tích protein bởi nó kết hợp từ những khái niệm đơn giản với thiết bị công nghệ cao như LaserToF MALDI của SAI.

Cũng giống như các kỹ thuật phân tích protein khác, chất lượng nhận dạng protein phụ thuộc vào chất lượng của các khối phổ (MS), tính chính xác của cơ sở dữ liệu, và sức mạnh của các thuật toán tìm kiếm và phần mềm sử dụng. Điều tuyệt với là, SAI có thể cung cấp cả ba công cụ mang đến thành công trong phương pháp này với hàng loạt các ứng dụng đã được chứng minh

Khối phổ hai lần TOF-TOF (MS)
Trong chế độ MS-MS, một ion peptit được phân lập bởi phân tích khối lượng và phân tách trong quá trình tạo các ion phân đoạn. Trình tự axit amin của ion sơ cấp ban đầu có thể bị mất đi khối lượng của các ion phân mảnh, điều này là cơ sở lý thuyết cho gải trình tự protein bởi MS-MS. Dữ liệu phân mảnh có thể được sử dụng để xác định một đoạn ngắn của chuỗi axit amin ("sequence tag), và có thể được sử dụng để tìm kiếm một cơ sở dữ liệu. Một cách tiếp cận thuận tiện hơn hơn là so sánh phổ trực tiếp với cơ sở dữ liệu để xác định các protein nguyên vẹn.

Sự phản xạ tuyến tính các khối phổ TOF-TOF của SAI được thiết kế đặc biệt có thể cung cấp cả hai phương pháp ion hóa phân rã (PSD) và va chạm (CID) để đạt được khả năng quét MS-MS chính xác và hiệu quả nhất có thể.

SAI’s powerful range of MALDI TOF and MALDI TOF-TOF instruments

SAI's  LaserToF MALDI range.

TIN LIÊN QUAN