Kính hiển vi huỳnh quang soi tế bào sống
Thứ tư, 05/06/2013

Kính hiển vi quang học của TILL photonics, một công ty thuộc FEI Company được dựa trên công nghệ cấp bằng sáng chế cho kính hiển vi huỳnh quang đồng tiêu cự phối hợp với trung tâm hình ảnh sinh học, tại đại học Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) - Munich.

Kính hiển vi huỳnh quang soi tế bào sống là công nghệ chủ chốt cho các ứng dụng nghiên cứu cũng như liên tục ứng dụng trong khoa học và chẩn đoán. Kính hiển vi quang học của TILL photonics, một công ty thuộc FEI Company được dựa trên công nghệ cấp bằng sáng chế cho kính hiển vi huỳnh quang đồng tiêu cự phối hợp với trung tâm hình ảnh sinh học, tại đại học Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) - Munich. Sản phẩm cực kỳ linh hoạt , hệ thống mô-đun cho tất cả các tiêu chuẩn kính hiển vi hiện tại và tương lai - và các giải pháp chìa khóa trao tay cho các ứng dụng trong sinh học thần kinh, sinh học tế bào, y sinh và dược học.

Digital Microscope Systems

Imaging Systems

TIN LIÊN QUAN