Vật liệu sinh học
Thứ tư, 29/05/2013

Kỹ thuật hình ảnh siêu cấu trúc  ngày càng đóng vai trò quan trọng trong các đặc tính khắt khe của thiết kế vật liệu sinh học. Các tiến bộ gần đây đã mở rộng các ứng dụng của công nghệ điện tử với hình ảnh kính hiển vi 2D và 3D nhằm khám phá các hiện tượng và các mẫu sinh học phức tạp bởi các tương tác vật liệu sinh học-mô.

Khả năng thăm dò tương tác như vậy có giá trị rất lớn để các nhà nghiên cứu tìm cách phát triển, tăng cường tính năng các vật liệu sinh học với chức năng tiên tiến và độ đặc hiệu cao.

Sự vận chuyển thuốc của các hạt nano, đặc biệt là các hệ thống hạt polymer  được thực hiện bằng cách gắn các dược chất với các hạt nano và quan sát sự phân bố của chúng trong các mô và cơ thể.

Những lợi thế công nghệ của các hạt nano là sự ổn định cao, năng lực vận chuyển cao, tính khả thi của kết hợp dạng ưa nước và kỵ nước cao. Các tính chất của các hạt nano phụ thuộc rất nhiều vào sự hình thành tương ứng và khả năng vận chuyển của chúng. Tất cả có thể dễ dàng hình dung bởi kính hiển vi điện tử.

FEI cung cấp giải pháp trong vật liệu sinh học, cho phép hình dung hình ảnh của phân tử, tế bào, mô và mức độ tương tác với bề mặt vật liệu sinh học và các đặc tính của hệ vận chuyển thuốc bởi các hạt nano

TIN LIÊN QUAN