Khoa học địa chất & dầu khí

 • Trang chủ / Ứng dụng / Khoa học địa chất & dầu khí
 • Scientific Analysis Instruments (SAI)
  Thứ hai, 27/05/2013

  Việc phát hiện ra một mỏ dầu trong quá trình khai thác dầu khí không phải lúc nào cũng đảm bảo thành công. Chất lượng và tính chất của các hydrocacbon trong dầu vẫn cần phải được xác định - như tỷ lệ khí - dầu, nhớt và thành phần hydrocarbon.

  Các mẫu bị thu hồi cần được phân tích chi tiết, các phân tích này có thể phức tạp bởi ô nhiễm với các dung dịch khoan. Ngay cả khi khối lượng lớn dầu thô được bơm ra, mức ô nhiễm được pha loãng, thì quá trình này vẫn phải được theo dõi để đảm bảo chính xác tính chất của dầu. Một lựa chọn cho dung dịch khoan dầu khí cần thiết trong thăm dò, nó là các dung dịch khoan truyền thống. Tuy nhiên, chúng bắt đầu được thay thế bằng chất lỏng tổng hợp thân thiện hơn với môi trường, ít gây hại cho nước khi được bơm ra trong hoạt động ngoài khơi.

  Các dung dịch khoan tổng hợp bao gồm hỗn hợp các anken tuyến tính và phân nhánh, bao gồm 1 - anken (các liên kết đôi ở cuối của chuỗi anken) và anken nội bộ (liên kết đôi trong chuỗi anken). Chúng có chứa một loạt các đồng phân, làm cho chúng khó khăn hơn để mô tả đặc điểm, đặc biệt là trong các loại dầu ô nhiễm. Phương pháp tiêu chuẩn trong công nghiệp là GC với đầu thu ion hóa ngọn lửa (GC - FID) nhưng các nhà khoa học ở Mỹ đã nhận xét về một số thiếu sót trong kỹ thuật phân tích này. Và kỹ thuật GCxGC kết hợp với TOF - MS được sử dụng không chỉ là một khía cạnh thứ hai của phân tách mà còn lạ công cụ phân tích nhanh, liên tục với TOF MS đối với những mẫu có dải peak rất hẹp.

  Sản phẩm

  GCxGC

  continuous beam ToF MS

  TIN LIÊN QUAN