Khoa học địa chất & dầu khí

 • Trang chủ / Ứng dụng / Khoa học địa chất & dầu khí
 • FEI COMPANY
  Thứ hai, 27/05/2013

  Được phát triển và sản xuất bởi FEI, nhà sản xuất hàng đầu thế giới kính hiển vi điện tử và ion hội tụ, hai sản phẩm hàng đầu cho phân tích khoáng vật tự động, QEMSCAN và MLA, là những công nghệ hữu dụng cho các nhà địa chất, khoáng vật học, luyện kim bao gồm các ứng dụng phân tích đặc tính của khoáng sản, đá, và nguyên liệu tổng hợp, là cầu nối giwuax đơn vị đo lường mét đến với quy mô nanomet.

  Trên toàn cầu, các công ty tài nguyên thiên nhiên, các nhà cung cấp dịch vụ, và các tổ chức nghiên cứu đang sử dụng các giải pháp khoáng vật tự động chuyên ngành để chụp ảnh và định lượng các tính năng thương mại được quan tâm để thăm dò, khai thác, chế biến tài nguyên thiên nhiên trong các lĩnh vực khai thác khoáng sản và năng lượng (khoáng sản, than, dầu khí). Được phát triển và sản xuất bởi FEI, nhà sản xuất hàng đầu thế giới kính hiển vi điện tử và ion hội tụ, hai sản phẩm hàng đầu cho phân tích khoáng vật tự động, QEMSCAN và MLA, là những công nghệ hữu dụng cho các nhà địa chất, khoáng vật học, luyện kim bao gồm các ứng dụng phân tích đặc tính của khoáng sản, đá, và nguyên liệu tổng hợp, là cầu nối giwuax đơn vị đo lường mét đến với quy mô nanomet.

  Hạt vô cơ - cả tự nhiên và nhân tạo - như đất, than, xi măng, khí đốt, và bụi trong không khí, có thể được phân tích bằng một loạt các giải pháp của FEI với giải pháp phân tích khoáng tự động, SEM, và DualBeam ™.

  Khai thác khoáng sản
  Phân tích tự động khoáng sản quặng chứa kim loại cung cấp thông tin định lượng về kích thước và hình dạng của các hạt, hạt khoáng vật, mức độ khai thác và tổng hợp thông tin.

  MLA (Mineral Automated Analysis)

  MLA là một hệ thống hiển vi điện tử quét môi trường kết hợp với các phần cứng và phần mềm chuyên dụng cho phân tích khoáng sản tự động

  Hệ không chỉ thích hợp với quy mô Phòng thí nghiệm mà có thể phù hợp với cả sản xuất, khai khoáng. .

  Hệ thống là cả một quá trình tự động bao gồm 3 bước: Đo lường (phân tích mẫu), làm sáng tỏ các thành phần, thông số của mẫu và cuối cùng là tối ưu quá trình khai khoáng mẫu.

  Các mẫu phân tích địa chất đa dạng, bao gồm tất cả các mẫu từ: kim loại cơ bản, oxit kim loại, kim loại quý hiếm (Au, Pt, Ag…. ), nguyên tố khoáng, than đá, chất đốt, dầu khí và các vật liệu khác

  Các thông số được làm sáng tỏ như: Phân tích thư viện khoáng, phân tích cỡ hạt và độ giàu có, phong phú của khoáng sản.

  Quá trình tối ưu giúp làm tăng khả năng thăm dò khoáng sản, tối ưu hóa quá trình khai khoáng và tăng sản lượng khai khoáng.

  Thư viện hệ thống bao gồm toàn bọ dải phổ của tất các các nguyên tố khoáng từ mẫu khai thác đến mẫu thành phẩm

  Hệ thống hoàn toàn tự động với chức năng chân không hiện đại cho phép phân tích được các mẫu nguyên vẹn vừa khai thác.

  Ứng dụng trong công nghiệp Uranium

  MLA đóng vai trò khác trong công nghiệp hạt nhân, khác với các thiết bị phân tích độ sạch.

  MLA ứng dụng chủ yếu trong phân tích mẫu quặng Uranium, tìm kiếm Uranium trong mẫu khai thác, đánh giá trữ lượng Uranium.

  Xác định thành phần hóa học của mẫu quặng Uranium nhanh nhất

  MLA hay QEMSCAN đang trở thành thiết bị hiệu quả nhất trong khai thác quặng, không chỉ Uranium và được trang bị hầu hết trên các phòng thí nghiệm địa chất trên thế giới như: SGS, Fugro Roberson, Amtel, Actlabs…

  Các ứng dụng cụ thể như:

  Mô tả quặng:

  Đánh giá tiềm năng khai thác

  Mô tả đặc điểm của kim loại trong lớp địa chất của quặng

  Xác định các nguyên tố hàm lương thấp như Uranium, phân tích pha vết….

  Xác định kích thước nghiền

  Thăm dò, tìm kiểm kim loại

  Phân tích hàm lượng đầu vào và phần loại bỏ

  Tăng hiệu quả đối với các mỏ hỗn hợp

  Loại bỏ khả năng trữ lượng kim loại trong quặng thấp

  Dịch vụ phân tích địa chất, khoáng sản

  Các nguồn khoáng sản:

  Kim loại cơ bản:

  Quặng đồng

  Quặng Nickel

  Quặng sắt

  Các quặng khác như: chì, kẽm, mangan

  Kim loại hiếm:

  Quặng PGM

  Quặng Uranium

  Quặng vàng

  Các quặng khác như: bạc, Titan

  Công nghiệp khoáng

  Cát khoáng

  Các ứng dụng khác trong công nghiệp khai khoáng như:

  Các khoáng sản dạng vết và dạng khoan như dầu, khí đốt

  Khoáng sản dạng chất đốt và than đá

  Các chất rắn ô nhiễm

  Các khoáng vật dạng "Fly ash"

  Khả năng phân tích tự động khoáng sản bao gồm:

  Tự động phân loại nguồn khoáng sản

  Tự động xác định được độ giàu, phong phú của nguồn khoáng sản

  Tự động xác định và mô tả sự phân bó của các nguyên tố

  Tự động xác định được lõi quặng, kết cấu khoáng sản

  Tự động tổng hợp nguồn khoáng sản

  Tự động lập thư viện khoáng sản

  Dầu khí
  Các mẫu khoan và mẫu lõi được phân tích sử dụng giải pháp khoáng tự động để cung cấp phân loại thạch học và đặc tính độ xốp của mẫu có chứa dầu, các mẫu khoan dẫu khí biển và nguồn gốc đá.

   

  QEMSCAN

  Là hệ thống hòa toàn tự động, không phá hủy mẫu, phân tích micro với tốc độ nhanh, độ tin cậy cao cho khoáng vật, thạch học từ hầu hết các chất vô cơ, một vài hữu cơ và vật liệu. Hệ thống được sử dụng chuyên dụng cho phân tích, tham dò, khai thác dầu khí, khoáng sản và các ngành liên quan như xi măng, than đá. . .

  Trong dầu khí, QEMSCAN làm tăng độ tin cậy và giảm các rủi ro trong phân tích mẫu lõi khoan và mẫu cắt, mùn khoan…. .

  QEMSCAN có thể định danh khoáng vật từ mẫu đánh bóng của các mẫu cắt, các mẫu đá, vụn hay mùn từ quá trình khoan và lõi khoan kim cương và định lượng đặc điểm khoáng

  QEMSCAN cho phép phân tích bằng tay hoặc tự động thu nhận

  QEMSCAN cũng phân loại và định danh các mẫu đá, mẫu cắt, mẫu lõi từ hình ảnh kỹ thuật số và đặc điểm khoáng thu được.

  Các ứng dụng của hệ thống làm tăng độ tn cậy, tăng trữ lượng, nghiên cứu các khoáng nặng tại chỗ….

  Rất nhiều dạng mẫu khác nhau có thể được phân tích trên hệ thống như: các mẫu cắt/mùn qua rửa hoặc không qua rửa, các lõi khoan kim cương, nút lõi, các mẫu lõi qua xử lý, các mẫu lõi bám trên thành…

  Mẫu cũng có thể được chuyển bị dạng khối đánh bóng, các lát mỏng, các mẫu lõi được cắt bằng đĩa kim cương hoặc các hạt. . . .

  TIN LIÊN QUAN