CAMECA
Thứ hai, 27/05/2013

Nhà sản xuất hàng đầu thế giới về thiết bị nghiên cứu vật liệu ...

Hơn nửa thế kỷ qua, các thiết bị của CAMECA đã khám phá và hỗ trợ đổi mới khoa học và công nghiệp rất lớn trong khoa học vật liệu. Các thiết bị như kính hiển vi điện tử dò microanalyzers, SIMS IMS 7F và NanoSIMS 50L, ion tứ cực microprobe SIMS 4550 và Atom 3D LEAP cảu Cameca đã được sử dụng rộng rãi trong luyện kim (lớp phủ, đa lớp, phân loại, ăn mòn, ô nhiễm, kết tủa , nguyên tố nhẹ ...), đồ gốm và kính, vật liệu composite ... Các ứng dụng mới bao gồm có việc tối ưu hóa của tế bào quang điện. Các thiết bị với vỏ chống phóng xạ được thiết kế đặc biệt trong phân tích các mẫu phóng xạ như Shield EPMA hay IMS 7fR

 Các ứng dụng cụ thể như:

 Hợp kim, siêu hợp kim

- Microstructural characterization of a ferritic superalloy with LEAP 3D Atom Probe
- Characterization of grain boundaries in metals & alloys with LEAP 3D Atom Probe
- Investigation of phase separation processes with 3D Atom Probe
- Manganese segregation in steel with EPMA 
- Light element mapping at high spatial resolution in Ni-based superalloy with FEG- EPMA

Gốm sứ

- Study of segregation & diffusion in polycrystalline materials with the NanoSIMS

LEDs

- R&D and process control of LED devices with the CAMECA IMS 7f

Vật liệu từ tính

- Analysis of magnetostrictive multilayers with 3D Atom Probe

Non-ferrous metals

- Trace element mapping: small area analysis in Sn/Cu wire structure with the IMS 7f

Photovoltaics

- Elemental analysis of contamination in PV Si feedstock with the IMS 7f

TIN LIÊN QUAN