BE Semiconductor Industries NV (Besi) – www.besi.com
Thứ hai, 27/05/2013

BE Semiconductor Industries NV (Besi) phát triển quy trình lắp ráp tiên tiến hàng đầu và thiết bị cho leadframe, substrate và ứng dụng đóng gói wafer tới một dải rộng thị trường bao gồm các nhà nghiên cứu và sản xuất thiết bị điện tử, máy tính, ô tô, công nghiệp, RFID, đèn LED và năng lượng mặt trời.

TIN LIÊN QUAN