Cameca
Thứ hai, 27/05/2013

www.cameca.com
Cameca là nhà sản xuất số một thế giới về kính viển vi phân tích vi dò điện tử (EPMA) và khối phổ ion thứ cấp (SIMS)

Từ khi thành lập vào năm 1929, CAMECA đã được nổi tiếng với các thiết bị có tính chính xác trong cơ khí, quang học và điện tử. Công ty bắt đầu ở Pháp như một nhà sản xuất máy chiếu, và chẳng bao lâu các sản phẩm CAMECA phát triển thành thiết bị khoa học. Kể từ khi đi tiên phong sản xuất kính hiển vi điện tử dò vi phân tích (EPMA) trong những năm 1950 và khối phổ ion thứ cấp(SIMS) trong những năm 1960, CAMECA luôn dẫn đầu thế giới là không thể tranh cãi trong kỹ thuật này với rất nhiều sự đổi mới đạt được mang tính đột phá, bổ sung chẳng hạn như kính hiển vi điện tử năng lượng thấp kết hợp phổ phát xạ tia X (LEXES), và kính hiển vi đầu dò nguyên tử ba chiều (3D Atom Probe). CAMECA đã phát triển từ một nhà sản xuất các thiết bị khoa học cho cộng đồng nghiên cứu quốc tế  tới một nhà cung cấp giải pháp đo lường in- fab và near- fab cho ngành công nghiệp bán dẫn.

TIN LIÊN QUAN